Aanmelden voor de Master Journalistiek en Media


Elk jaar tonen honderden studenten belangstelling voor onze duale masteropleiding Journalistiek en Media (aan de Universiteit van Amsterdam) en melden zich velen (steeds rond de 120) aan. We lezen de dossiers, bespreken de studenten en nodigen ongeveer zestig kandidaten uit voor interviews - uiteindelijk nemen we maximaal 32 mensen aan. Meer info over onze opleiding:De sollicitatie en selectieprocedure is een nauwgezet proces. De concurrentie is groot, de opleiding intensief - en het aantal banen aan het eind van de rit beperkt, ook al is er werk genoeg in de journalistiek. De vraag is: welke aanmeldingen en dossiers maken de meeste kans om door ons geselecteerd te worden? Hierbij een stappenplan op basis van wat elk jaar weer opvalt.

Allereerst blijkt uit veel sollicitaties een groot gebrek aan kennis en besef over de stand van zaken in de (Nederlandse) journalistiek. Niet alleen vertellen de meeste studenten niet eens wat hen journalistiek inspireert (als in: welke titels, wat voor nieuws, voorbeeld van journalisten/programmamakers), er wordt weinig gereflecteerd op de eigen rol in het journalistieke veld.

We leven in een volledig gemediatiseerde samenleving waarin de journalistiek een cruciale (en zeker niet onproblematische) rol vervult. Het helpt je sollicitatie enorm als je daar al wat gedachten over ontwikkeld hebt. Belangrijke tip: mensen die niet meer over de relatie met journalistiek kunnen vertellen dan dat ze 'graag willen schrijven' (of anderszins schrijven 'zo leuk' vinden) maken geen kans.

Ook zijn er nog steeds sollicitanten die nog helemaal niets aan of met journalistiek hebben gedaan - hetgeen in een tijdperk van Medium, weblogs, YouTube en wat dies meer zij opvallend is. Enige ervaring - opgedaan door zelf uit puur enthousiasme media te maken, door stages te lopen of zelfs al te werken in de journalistiek - is onmisbaar. Dat geldt niet alleen bij de aanmelding en het sollicitatiegesprek, maar ook over je kans van slagen gedurende de opleiding. Onze opleiding is erg intensief, bijna al onze onderwijsvormen hebben het karakter van een redactiewerkplaats of pressure cooker, waarbij je permanent produceert en voortdurend bezig bent het onderste uit de kan te halen. Als je daarvoor alleen nog de collegebanken gewend bent, kan deze overgang zwaar vallen.

Hoewel studies op het gebied van talen, cultuur, media, communicatie en aanverwante thema's waardevol zijn, is het goed te beseffen dat meer dan driekwart van de aanmelders een dergelijk profiel heeft (en daarnaast ook nog eens bijna allemaal in Utrecht of Amsterdam studeerde). De vraag is dus: wat maakt jouw profiel origineel, uitzonderlijk, opmerkelijk?

De journalistiek heeft een diversiteitsprobleem - qua sociale klasse, culturele achtergrond, politieke perspectieven, maatschappelijke ervaring, creativiteit, rolopvattingen - en de oplossing daarvoor ligt voor een wezenlijk deel bij de opleidingen journalistiek. Als je hiervoor iets gedaan hebt in de wereld van kunst, design en theater, of in kunstmatige intelligentie of programmeren, dan wel geneeskunde of landbouw, rechten, business en economie... Prachtig, meld je aan!

Wij zoeken ambitieuze jonge mensen met brede maatschappelijke en wetenschappelijke ervaring, met ijzersterke motivatie en een grote mate van zelfstandigheid, uit verschillende delen van het land en de wereld. We zijn nadrukkelijk op zoek naar diversiteit: in perspectieven, in achtergronden, in opvattingen over de samenleving, in visies op de journalistiek.

Hopelijk informeert en inspireert dit je! Kijk ook zeker naar de andere uitstekende masteropleidingen journalistiek in Nederland, zoals in Groningen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in Leiden en Rotterdam