Conference Column on Media Work

As I wrote in an earlier post, I am giving a (short) talk at a trade conference in The Netherlands in October. Due to deadline issues and an overall fatigue, I had to cancel several other kind invitations (in Norway, Denmark, Ireland and Brazil) - I hope those people will be kind enough to save the invitations for next year around this time...

In the meantime I have been working on a column for the Dutch conference, and pasted the draft below. It is nice, after all the work on social theory and media work, to turn back to where I originally (back in the late 1990s) started: the world of journalism.

Werktitel: Media Gebruiken = Media Maken

De traditionele verhouding tussen mediamakers en mediagebruikers verdwijnt. Iedereen publiceert, iedereen neemt deel aan het maken van media, van cultuur. Het doet er in feite niet toe dat Technorati zegt 50 miljoen weblogs wereldwijd te volgen, terwijl een Chinese provider minstens evenveel blogs claimt. Ook maakt het niet zoveel uit dat onderzoek in Amerika, Zuid-Korea en Engeland uitwijst dat voor de meerderheid van tieners media gebruiken tegelijkertijd media maken betekent. In feite was dit was altijd al zo (denk aan piraatradio, muurkranten, buurtnieuwsbrieven), maar bleef zulk gedrag nagenoeg onzichtbaar in het tijdperk van de massamedia. Nu zien we niet alleen hoe iedereen zelf media maakt, maar het daar ook voortdurend met elkaar over heeft - we zijn allemaal onlosmakelijk verbonden, gelinkt, onderdeel van de netwerksamenleving.

De traditionele journalistiek weet 'nieuwe massamedia' zoals weblogs nog geen plaats te geven. Net zoals bij alle andere mediaberoepen vormt in de journalistiek een klassieke afwijzing van de wensen en nukken van 'het publiek' door de artiest de basis van de beroepsidentiteit. Maar wat nu te doen met The People Formerly Known As The Audience? Net zoals computerspelmakers die gamers de middelen ter beschikking stellen om zelf versies ('mods', kort voor: 'modifications') van hun favoriete spel te maken, reclamemakers die mensen oproepen mee te doen met het creatieve proces via virale en word-of-mouth technieken en televisieproducenten die de wonderen van SMS- en MMS-TV ontdekten, is ook de professionele journalistiek op zoek naar een consument die tegelijkertijd producent is geworden.

In de nieuwe media-omgeving is iedereen journalist. Dat heeft twee grote voordelen:
- De democratie is gediend bij een actieve burger die zijn stem laat spreken
- Er ligt een commerciële uitdaging: die creativiteit, de inzet van de burger die zich via weblogs laat horen kun je perfect aanwenden om binding te realiseren. Iemand die reageert heb je immers eerder 'binnen' dan iemand die passief is.

Allen die beroepshalve media maken zullen op termijn eigen invulling moeten geven aan de spelregels van de nieuwe culturele economie - spelregels die Henk Blanken en ik in ons boek PopUp uitwerken in termen van:

1. Transparantie
2. Betrokkenheid
3. Dialoog
4. Authenticiteit
5. Creativiteit
6. Betrouwbaarheid
7. Verantwoording
8. Flexibiliteit
9. Professionaliteit

Tot slot is de onvermijdelijke conclusie van het leven in een volstrekt en perfect gemedieerde wereld dat waarheid en werkelijkheid geen noodzakelijke relatie met elkaar kunnen hebben: iedereen doet mee aan de produktie en consumptie van de werkelijkheid, waardoor iedereen de waarheid als permanent onderhandelbaar en vooral vloeibaar ervaart.