PopUp debat in Leiden [Dutch]


Na 4 woelige dagen in Leiden inmiddels weer terug in Bloomington, Indiana. Nagenieten en zonden overpeinzen - zoiets. Vooral van de presentatie van het nieuwe boek van Henk Blanken en mij, PopUp, maandagavond te Leiden (uitgever: Atlas). Mooie verslagen van deze prettige bijeenkomst zijn te vinden op Planet Internet (de foto bij deze post is van P7) en De Nieuwe Reporter, met foto's op DitIsBerry en beelden op GeenStijl. Tof van Francisco van Jole (journalist, programmamaker, columnist) dat hij bereid was om ons met de promotie van het boekje te helpen en die avond naar Leiden te komen om de daarbij toegestroomde toeschouwers te laten genieten van zijn debatteerstijl: scherp, grappig, en oprecht.

UPDATE [15.03.07]: goed interview dat ik eerder de dag van de boekpresentatie gaf staat nu in de Leidse universiteitskrant Mare. Ondanks alle twijfel, kritiek en soms zelfs openlijk vijandige reacties op onze these, blijf ik onverbeterlijk optimistisch en enthousiast over de mogelijkheden voor onafhankelijke, multimediale kwaliteitsjournalistiek, mits de journalist met open en kritisch vizier zowel naar het vak als de samenleving blijft kijken. Verstarring is achteruitgang.

UPDATE [20.03.07]: op basis van gesprekken met Henk en mij een mooi stuk (zoals altijd) van Jacqueline Wesselius in vakblad De Journalist over PopUp en de toekomst van de journalistiek.

Francisco en ik praatten allebei op halve kracht - hij vanwege een griepaanval, ik vanwege jetlag en oververmoeidheid na vier dagen vergaderen, praten, luisteren en uitgaan met oude vrienden. Ook zaten mijn ouders in de zaal - wat echt fantastisch was - en was dit de eerste keer dat ik in Nederland ergens iets moest zeggen in de rol van hoogleraar. Ik wist met al die driedubbele verantwoordelijkheden (in goede volgorde: zoon, professor, collega, schrijver en docent) nog niet zo lekker te spelen - maar gelukkig hoefde dat ook niet want Van Jole was ondanks alles goed op dreef.

De grap is, dat heel veel mensen online en offline daarna zich geroepen voelden om een keuze te maken - in de zin van: wie won het debat, wat is de 'echte' toekomst van internet en journalistiek, wat is waar... Voor mij het beste bewijs dat wat online plaats vindt niet alleen een expressie is van de betekenisstrijd die zich in het offline leven nu dagelijks afspeelt (en daarbij bestaan geen winnaars noch waarheden, maar daarnaast juist een voorbeeld is van het gegeven dat dit soort internet fenomenen op zichzelf wel degelijk significante betekenis hebben voor de betrokkenen - iets waar Francisco net iets te schamper mee om gaat.

Het blijft bijzonder dat een sociaal-theoretische uitspraak als "iedereen is journalist" zoveel mensen in het verkeerde keelgat schiet. Dat betekent meestal dat zo'n claim bestaande, gevestigde, genormaliseerde dan wel gepercipieerde machtsposities fundamenteel aantast. En dat kan, zeg ik als wetenschapper, alleen maar goed zijn.

Consensus is zoooooo massamedia.