Mobiliteit en Leven in Media

[on a new essay titled Mobilities and Media Life; rest of this post is in Dutch]

UPDATE 05.07/10: Het advies "Internetlogica" van het RMO is inmiddels beschikbaar, en de organisatie heeft de informerende essays van o.a. Tamara Witschge, Albert Benschop en mijzelf online gezet.

Bijna een jaar geleden (september 2009) vroeg de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) me om een "origineel essay" aan te leveren over mobiliteit en mobiele communicatie.

Voor mij was dit een leuke uitdaging om eerder werk over ons leven in, in plaats van met, media te verdiepen.

In het kort biedt mijn verhaal een bescheiden overzicht van recente onderzoeksliteratuur over mobiliteit aan de hand van drie centrale thema's:

- (de gevolgen van) constante communicatie en de verwachting dat we altijd en overal bereikbaar zijn;
- de (verdwijnende) scheiding tussen publiek en prive in het alledaagse leven;
- en de thematiek rondom toegang en controle (van informatie en communicatie).

Delen van de tekst werden eerder gepubliceerd in Omzien naar de Toekomst: Jaarboek ICT en Samenleving 2008|09, (uitgave: Media Update Vakpublicaties), en in de essays "Mobilities" (met co-auteur Moises Montenegro) en "Media Life" (met co-auteurs Peter Blank en Laura Speers), beschikbaar in het open online IU Scholarworks archief.

Het essay is uiteindelijk niet goedgekeurd door het RMO, omdat het "vooralsnog niet aansluit bij de richting die gekozen is voor het advies" dat de Raad bezig is om voor te bereiden. De samenwerking met de mensen van de RMO was bijzonder prettig en ik ben dankbaar voor de kans om een bijdrage te mogen leveren aan het lopende debat in Nederland over media en samenleving.

Hier rest het mij alleen nog om de auteursversie aan te bieden.

Ondanks het feit dat het niet in het uiteindelijke advies van de RMO tercht komt, ben ik toch erg tevreden met dit stuk. Het stelde me in staat een aantal kernthema's van ons leven in media - het altijd samen alleen zijn, een allesdoordringende mobiele logica, de flexibilisering van relaties en ervaringen in een medialeven, tele-cocooning en andere vormen van 'mediatisering', de moeite die het kost om niet publiek te leven, digitale democratie en "m-government", enzovoorts...

Het hele essay is beschikbaar in PDF via IU Scholarworks.

Verder geinteresseerden verwijs ik graag naar de website van het RMO. Alle reacties/commentaar zijn natuurlijk van harte welkom!