Leven in Media: Hoofdstuk I (Samenvatting)

Eind 2017 verschijnt bij Amsterdam University Press mijn nieuwe boek Leven In Media. Op deze blog, via Twitter hashtag #leveninmedia, en op de speciale openbare Facebookpagina Leven In Media post ik regelmatig 'work in progress', nieuws en andere updates. 'Like' die pagina om op de hoogte te blijven!

PS: eerste zin van het boek: 

Door media hebben we steeds minder zin in seks.




Hoofdstuk I: In Media (Samenvatting)

Hierin een korte uitleg over waarom het beter is te spreken van leven ‘in’ media in plaats van leven ‘met’ media. Ontwikkeling van het argument waarom we niet meer kunnen praten over media die effecten op ons hebben maar het eerder moeten hebben over hoe wij en onze media samen evolueren en welke rol wij daarbij spelen. Inclusief een werkbare definitie van media als:
  1. de apparaten die we elke dag gebruiken;
  2. de manier waarop we deze apparaten gebruiken om te communiceren en alledaagse beslissingen nemen, en 
  3. hoe we media integreren in ons dagelijks leven en daarmee een sturende rol geven in de wijze waarop we onszelf en de wereld om ons heen zien en begrijpen. 
Uiteindelijk is het belangrijk om over de rol van media in ons leven te denken voorbij termen als 'goed' of 'slecht' – hoe verleidelijk dat ook is. De focus verschuift van wat media met ons doen naar wat wij in media kunnen doen: hoe kunnen we op een zowel ethische als esthetische wijze verantwoordelijkheid voor ons leven in media nemen?