Advies voor Eerstejaars Studenten

[in Dutch] Graag commentaar en feedback op het volgende... Dit wil ik opnemen in mijn eerstejaars-syllabus. Een en ander is geïnspireerd door filosoof Keith Parsons' essay "Message to My Freshman Students" op Huffington Post.

Binnenkort begint het collegejaar weer. Voor veel studenten is dit de eerste kennismaking met het studeren aan een universiteit na de middelbare school. De ervaring van een universitaire studie is in veel opzichten radicaal anders. Daarom hiereen paar opmerkingen over zaken die belangrijk zijn voor het succes van een student aan de universiteit:

• Op de universiteit werken geen leraren, maar (universitair) docenten en hoogleraren. Het is niet hun taak studenten te vertellen wat ze precies moeten doen om een voldoende te halen, wel om je te helpen kritische vaardigheden te ontwikkelen om zelf aan de slag te gaan met kennis, onderzoek en analyses.

• Een academische docent is er om je te begeleiden op weg naar het ontdekken en je eigen maken van kennis en inzichten. Vaak wordt je daarbij geconfronteerd met verschillende en tegenstrijdige visies op hetzelfde onderwerp of thema. Verwacht niet dat je uitsluitsel krijgt over de enige ‘juiste’ opvatting – want die bestaat niet.

• Het doel van een universitaire studie is dat je, aan het eind van de rit (dat kan een vak zijn, een module of een diploma) in staat bent zelfstandige analyses te ontwikkelen op basis van gedegen literatuurkennis en eigen onderzoek.

• Wat je zelf doet bepaalt in grote mate je succes op de universiteit. Het staat je helemaal vrij colleges te gebruiken om bij te slapen, je tijd te besteden aan chatten en texten met vrienden of te surfen naar sociale media. Sterker nog: je hoeft helemaal niet op te dagen. Punt is: jij bent als enige verantwoordelijk voor je succes op de universiteit. Zorg voor structuur in de manier waarop je met je studie om gaat en aarzel niet om hulp te vragen (van tutoren, docenten en mede-studenten) als dit lastig voor je is.

• Op school was je onderdeel van een min of meer hechte gemeenschap die je elke dag weer tegen kwam. De universiteit is daarentegen een nogal anonieme en soms zelfs nogal kille leeromgeving, waarin je makkelijk kunt verdwijnen of verzuipen. De beste manier om daarmee om te gaan is om actief mensen te leren kennen: de studenten om je heen tijdens colleges, de docenten die het onderwijs verzorgen, en de tutoren die er zijn om je studievoortgang met je te bespreken. Maak afspraken, vertel wat je bezig houdt en stel vragen. Word lid van een studievereniging of richt er zelf een op. Als je Mediastudies doet, zoek studenten op waarmee je samen media kunt maken - dat is de beste en snelste manier om te leren wat zo bijzonder en mooi aan media is.

• Een paar handige tips voor hoorcolleges, waarvan je er veel zult meemaken de komende jaren (ook al beweren talloze experts dat het tijdperk van het hoorcollege voorbij is): lees je in voordat je gaat; maak kritische notities en stel vragen; doe mee aan groepsdiscussies; ga naar het spreekuur van de docent, ook als je denkt dat alles gesmeerd loopt; praat over wat je hoort en leert met je vrienden; en voor alles: stel nog meer vragen.

• Tot slot: kiezen voor een studierichting die lijkt te leiden tot een snel diploma en een goed verdienende baan lijkt logisch, maar werkt in de prakijk niet. De economie is wispelturig, de banenmarkt grillig; de universiteit is daarentegen ouderwets traditioneel. Studeer niet wat je denkt te moeten leren voor een baan, studeer niet wat je ouders zeggen dat je moet leren – studeer iets waarvan je enthousiast, blij en gelukkig wordt. Dan zijn alle opmerkingen hiervoor overbodig.

Beyond Journalism Speaking Dates 2015


Per Fall 2014, Tamara Witschge (University of Groningen) and I are engaging in a large-scale project investigating entrepreneurialism in journalism and society. Our project - culminating in a book titled Beyond Journalism which we hope to publish with Polity Press in 2016 or 2017 - in the first wave involves a series of pilot studies (based on the case study research method) of journalism startups around the world. The legwork for this project is partly done by the talented students of our masters program in Journalistiek en Media (Dutch language) at the University of Amsterdam.

Coinciding this project, Tamara and I (sometimes together, sometimes alone) will speak and participate at various conferences and discussions on entrepreneurial journalism. Below are the dates and details of these engagements - updates will follow throughout the year. Please drop by and talk with us about projects of mutual interest and concern!

January 15: Conference on "Leren van scripties" at Leiden University, Leiden, The Netherlands.
January 22: Panel debate on Entrepreneurial Journalism at Windesheim College, Zwolle, The Netherlands.
February 12: Keynote on "De journalist als ondernemer" at the Logeion conference, Leiden, The Netherlands.
February 23: Guest talk on "Media entrepreneurship" at Media & Journalistiek of Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.
February 27: Participants at the Journalism Entrepreneurship Summit at Google Campus, London, UK.
March 13: Participants at the graduation seminar on journalism entrepreneurship at the Journalistiek en Media MA, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
March 23-24: Visiting Professor at the Faculty of Social Studies of Masaryk University, Brno, Czech Republic. 
April 10-11: Speaker at the Online Journalism Conference of Northwestern University, Chicago, US.
April 16-18: Speaker on "Startup journalism" at the International Journalism Festival, Perugia, Italy.

More dates and details TBA.